Ūdens attīrītāji

Attīrītāji – tie ir dzesētāji, kurus pieslēdz ūdensvadam un tiem nevajag reglurāri mainīt 19 litrīgās pudeles.

Aukstais ūdensvada ūdens plūst caur aparātā iebūvētu maināmo filtru sistēmu un tas tiek pievienots dispensera uzsildīšanas un dzesēšanas sistēmām.